Paulien Bakker – Psycholoog NIP en ZKM consultant

      

Paulien Bakker (1957) is Psycholoog NIP en geregistreerd ZKM Consultant. Ze werkt sinds 1995 vanuit haar eigen praktijk Ludens P&O. Naast haar individuele werk is ze voor de stichting Narare, zie www.narare.nl, actief in verhalenprojecten waarin burgers laten zien hoe uiteenlopende ervaringen aanknopingspunten bieden voor reflectie en actie.  Paulien werkt vanuit de narratieve psychologie. Ze is overtuigd van het belang van gemotiveerd vertellen. Elke keer dat je kan vertellen over je ervaringen aan een aandachtig luisteraar helpt je je verhaal reconstrueren, en draagt bij aan een nieuwe visie op je (nabije) toekomst. In combinatie met het lichaamswerk dat aangeboden wordt door Vleugels biedt Paulien een aanvulling op een persoonlijk leertraject. Een volledig traject duurt ca. 3-5 dagdelen.

ZKM?

ZKM, de zelfkennismethode. Met ZKM breng je in kaart wat voor jou op dit moment betekenisvolle ervaringen zijn en hoe ze je denken en doen beïnvloeden. Mooi aan ZKM is dat je een goed beeld krijgt van hoe die ervaringen meer of minder met elkaar samenhangen. Bijzonder is dat je inzichten opdoet waarmee je nieuwe actie kunt én zult ondernemen.

Met ZKM zelfonderzoek zet je fundamenteel iets in gang dat er voor jou toe doet, en je zult ervaren dat het werkt.

Hoe het werkt

Met ZKM probeer je zoveel mogelijk alle ervaringen die er op dit moment toe doen onder woorden te brengen. Dat gebeurt aan de hand van een set vaste vragen in één of meer sessies. Je antwoorden op de vragen kan je zien als waardegebieden, ervaringen die voor jou op dit moment van bijzondere betekenis zijn.

Je waardegebieden koppel je in de tweede stap in het onderzoeksproces aan gevoelens. Dat kan met hulp van het speciale computerprogramma of met de hand al naar gelang hetgeen voor jouw praktisch is.

De gevoelswaarden worden verwerkt in het computerprogramma en de resultaten ervan ontvang je in de nabespreking. Dan maak je de balans op en bepaal je wat je volgende stap kan worden. Zo is ZKM een proces van reflectie en actie.

Wat het kost

ZKM is een proces in een aantal stappen:

De ontwikkeling van je waardegebieden duurt doorgaans 1 tot 3 dagdelen (van elke ca. 2,5 uur), een dagdeel kost €250.

Het koppelen van gevoelens aan waardegebieden doe je in je eigen tijd en tempo, bij voorkeur achter elkaar door.

Voor het nagesprek kan je een dagdeel rekenen.

Een dagdeel kost €250.

Daarnaast wordt een vast bedrag gerekend voor kosten (gebruik computerprogramma, voorbereiding nagesprek, materiaal) van €275.

Een ‘snel’ onderzoek kan zo €500 kosten, een langduriger onderzoek kost naar verhouding meer.

Ontwikkeling monitoren

Je kan besluiten dat je na verloop van tijd opnieuw een onderzoek wilt doen om te verkennen hoe je verhaal is veranderd ten opzichte van de eerste keer. We doorlopen dan eenzelfde proces waarbij je je eerder geformuleerde waardegebieden tegen het licht houdt en aanpast of aanvult of ongewijzigd laat. Mooi aan zo’n tweede, of vervolg-, onderzoek is dat je kan zien en ervaren hoe je verhaal zich ontwikkelt in de loop der tijd, en hoe je je verhaal steeds opnieuw betekenisvol kunt reconstrueren.

 

Neem contact met op voor een kennismaking: 

Mobiel: 06 14677818 

E-mail: info@ludenszkm.nl

 

Of vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op:

OOK DEZE WEBSITE GEBRUIKT COOKIES