Home » Logopedie praktijk Taki
a

LOGOPEDIE PRAKTIJK TAKI

Het vak logopedie is heel breed en divers en daarom behandel ik niet alle klachten op alle negen stoornisgebieden. Ik kan je begeleiding bieden bij problemen in de communicatie, het stemgebruik, het eten en drinken en de ademhaling. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Ik behandel kinderen met een taalstoornis, een articulatiestoornis, schisis, een stem- en/of ademhalingsstoornis. De volwassenen die ik behandel komen bij mij met een stemstoornis en/of een ademhalingsstoornis (hyperventilatie). Ook kan ik begeleiding bieden voor spraakafzien (liplezen) en het af- of aanleren van een bepaald accent. Behandelmethodieken die ik toepas in mijn werk zijn; Hodson & Paden, Metaphon, Manuele facilitatie van de Larynx (MFL), Lax Vox, resonansmethodiek, klassieke ademhalingstherapie, de ‘Van Dixhoorn’- methode.

Ik heb de volgende postHBOcursussen gevolgd sinds mijn afstuderen in 2009: logopedie en tandheelkunde, neurolinguistisch programmeren in de logopediepraktijk, hyperventilatie en dysfunctioneel ademhalen, onderzoek en behandeling volgens Hodson & Paden, Metaphon; behandeling van kinderen met een fonologische articulatiestoornis, spraakstoornissen bij schisis.

Naast mijn werk als therapeut ben ik een kwaliteitskringbegeleider voor een kring van 9 logopedisten en vervul ik de rol van secretaris voor de stichting Meertalige Logopedisten Nederland.

www.logopediepraktijktaki.nl

Neem contact op met Dunya

We maken gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat deze website goed werkt. Als je deze website gebruikt stem je hiermee in.